Privacyverklaring

Inleiding

AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR General Data Protection Regulation), die van kracht werdt op 25 mei 2018.

Met deze pagina brengen we u op de hoogte van de veilige manier waarop we met uw gegevens omgaan.

Allereerst benadrukken we dat uw gegevens door Het Vlierhof nooit worden verkocht of doorgegeven aan externe bedrijven en opgeslagen worden op beveiligde servers in België.

Verwerkingsverantwoordelijke

In de zin van de toepasselijke voorschriften is de uitbater van Het Vlierhof de verantwoordelijke van de verwerking van gegevens die u betreffen en door Het Vlierhof verzameld worden.

Welke gegevens worden door Het Vlierhof verwerkt?

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw mobiel nummer
Hoe ontvangen en gebruiken we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens enerzijds via het contactformulier, of anderzijds via een offerteformulier. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u te kunnen contacteren in het kader van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

We verkrijgen uw gegevens via:

Contactformulier
De door u ingevulde gegevens worden enkel en éénmalig gebruikt om ons toe te laten uw vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een databank en worden niet gedeeld met derden.
Offerte aanvragen.
De gevraagde gegevens zijn minimaal nodig om uw offerte te kunnen maken, deze offerte is volledig vrijblijvend.
Wie heeft toegang tot deze gegevens?

De zaakvoerder van Het Vlierhof.

De webmaster heeft toegang tot de databank, maar kan enkel gegevens verwijderen na eventuele vraag hierom.

Waar worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden op servers in België opgeslagen en verwerkt. Een back-up wordt bewaard op diezelfde servers. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens die verwerkt werden via offerte aanvraag worden enkel bewaard tot aan de vervaldag van de offerte.
Uw gegevens die we ontvingen via het contactformulier worden niet bewaard. Deze worden behandeld als een gewone e-mail.
Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bereiken, aanpassen of verwijderen?

Op eenvoudige vraag kan u uw bewaarde gegevens uit de databank van de website Het Vlierhof opvragen. Indien u wenst verwijderen we je gegevens. Dit houdt echter in dat eventuele toekomstige offerte aanvragen via de website gemaakt ook gewist worden.

Waar kan u de bovenstaande informatie en updates vinden?

De laatste versie van deze nota vindt u terug op onze website op de pagina “Privacyverklaring“.

Meer info over AVG?

Meer info over de GDPR vindt je online. (zoeken naar “AVG GDPR”).

Google Analytics

Uw bezoek aan onze website wordt gelogd door Google in het kader van Google Analytics. Dit gebeurt echter volledig anoniem. Hiervoor is er geen toelating nodig van uwentwege.